Regulamin konkursu "Piłkarska Ruletka GOL-a"

Piłkarska Ruletka GOLa 2018

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Piłkarska Ruletka GOL-a" jest firma Gry-OnLine S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym XI wydział Gospodarczy Kraków-Śródmieście, pod numerem KRS: 0000294732 NIP: 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

3. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zarejestrowane i posiadające własne konto w serwisie www.gry-online.pl. Przy rejestracji obowiązują ogólne zasady dotyczące wszystkich czytelników serwisów www.gry-online.pl, z którymi można zapoznać się w Regulamin Główny Serwisu GRY-ONLINE .

Szczegóły konkursu

4. Konkurs rozpoczyna się 4 czerwca 2018 roku i trwa do 15 lipca 2018 roku.

5. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w konkursie ani z odbiorem wygranych nagród.

6. Wzięcie udziału w konkursie nie jest jednoznaczne z możliwością wygrania nagrody. Konkurs składa się z dwóch części: pierwsza to Konkurs bez nagród, druga to Konkurs z nagrodami.

Konkurs bez nagród:

7. Konkurs polega na typowaniu na stronie konkursowej wyników meczów rozgrywanych na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2018.

8. Typowanie wyników meczów.

Typowanie wyniku konkretnego meczu możliwe jest do chwili jego rozpoczęcia. Nie ma obowiązku typowania rezultatów wszystkich spotkań. Zabawę można zacząć w dowolnym momencie w trakcie trwania konkursu. Wyniki typowania będą pojawiać się na stronie konkursu z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do ogłoszenia oficjalnego wyniku meczu przez organizatorów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018. Typowanie wyników meczów w kolejnych rundach Mistrzostw Świata możliwe będzie po zakończeniu poprzedniej rundy. Każdy mecz można obstawić tylko raz. Nie ma możliwości zmiany raz dokonanego typowania.

9. Jak generowana jest lista rankingowa?

Za każdy poprawnie wytypowany mecz uczestnicy konkursu otrzymują punkty zgodnie z fazą rozgrywek. Rozgrywki grupowe: 1 punkt, 1/8 finału: 2 punkty, ćwierćfinały: 3 punkty, półfinały: 4 punkty, mecz o trzecie miejsce: 5 punktów, mecz finałowy: 6 punktów. W przypadku 1/8 finału, ćwierćfinału, półfinału, meczu o trzecie miejsce oraz finału typowany jest wynik całego meczu (wraz z ewentualną dogrywką oraz rzutami karnymi) – w tej fazie rozgrywek nie ma możliwości wytypowania remisu. Punkty te są sumowane. O miejscu w rankingu decydują wszystkie zgromadzone punkty. Najwyższe miejsce w rankingu zdobywa osoba posiadająca największą liczbę punktów, kolejne miejsca zdobywają kolejni czytelnicy, zgodnie z liczbą zdobytych punktów. W wypadku gdy dwie lub więcej osób posiada tę samą liczbę punktów w konkretnym momencie zabawy, miejsca w rankingu wśród tych osób rozdzielane są według kolejności (daty i godziny) oddania ostatniego głosu, to znaczy: osoby, które oddały ostatni głos wcześniej, znajdują się przed osobami, które oddały swój głos później, a posiadają tę samą liczbę punktów.

10. Kto wygrywa konkurs?

Konkurs wygrywa osoba, która w dniu jego zakończenia ma na swoim koncie największą liczbę punktów i zajmuje najwyższe miejsce w rankingu. Lista laureatów konkursu (ich ksywki i wynik punktowy) zostanie opublikowana nie później niż w 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu, na łamach serwisu www.gry-online.pl, jako lista „10 najlepiej typujących czytelników w Piłkarskiej Ruletce”.

11. Informacja o zakwalifikowaniu się do Konkursu z nagrodami w ramach Piłkarskiej Ruletki GOL-a zostanie wysłana do wybranych przez komisję Finalistów drogą mailową. W wiadomości znajdzie się także treść zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pytanie konkursowe.

12. Finalista powinien w ciągu 7 dni odpowiedzieć na maila organizatorów oraz udzielić odpowiedzi na pytanie z punktu 15-tego regulaminu. W przypadku braku poprawnej odpowiedzi oraz/lub udzielonych zgód, Organizator ma prawo wyboru innego uczestnika na jego miejsce.

13. Dostarczenie do organizatorów podpisanej zgody drogą mailową jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Finale Ruletki.

Konkurs z nagrodami:

14. W Konkursie z nagrodami może wziąć udział 10 pierwszych osób, które zajęły najwyższe miejsca w rankingu, udzieliły wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych i jednocześnie spełniają poniższe warunki:

 • a) Odpowiedzą poprawnie na pytanie upoważniające do otrzymania nagrody opisane w punkcie 15 tego regulaminu.
 • b) Nie są pracownikami firmy GRY-OnLine S.A. lub członkami ich rodzin.
 • c) Nie głosowały z więcej niż jednego konta.
 • d) Poprawnie wypełniły dane adresowe w sekcji Moje dane (przycisk „zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”).
 • e) Nie mają zablokowanego konta.
 • f) Posiadają nieujemny ranking na forum www.gry-online.pl.
 • g) Wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sekcji Zgody w Ustawieniach (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce Zgody).

15. Dzień po zakończenia konkursu do osób plasujących się najwyżej w rankingu zostanie wysłane e-mailem pytanie konkursowe o treści: „W ilu miastach rozgrywano mecze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018?”. Pytanie zostanie wysłane na adres e-mailowy podany w rejestracji na www.gry-online.pl. Uczestnik jest zobowiązany do odesłania odpowiedzi na adres nadawcy tego e-maila w ciągu siedmiu dni roboczych. Odpowiedź musi być odesłana z adresu e-mail, na który zostało przesłane pytanie. Jeżeli odpowiedź będzie poprawna, uczestnik wygra nagrodę zgodnie ze sposobem rozdzielania nagród opisanym w punkcie 16 („Sposób rozdzielania nagród”) tego regulaminu.

16. Sposób rozdzielania nagród.

Nagrody zostaną rozdzielone wśród osób spełniających 14 punkt regulaminu, w kolejności zajmowanych przez nie miejsc w rankingu Konkursu bez nagród. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana nie później niż w 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu na łamach serwisu www.gry-online.pl.

17. Nagrody

Nagroda za miejsce 1:

Konsola PlayStation 4 Pro lub Xbox One X lub Switch (uczestnik sam wybierze konsolę, którą chce otrzymać)

Nagrody dodatkowe za miejsca 1-10:

 • a) Gra FIFA 18 lub Pro Evolution Soccer 2018 do wyboru (dostarczymy grę na dowolną z następujących platform sprzętowych: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PC)
 • b) Roczne abonamenty Premium VIP na GRYOnline.pl.

18. Odbiór nagród.

Wszystkie abonamenty zostaną uaktywnione przez Organizatora nie później niż w ciągu 30 dni roboczych po zakończeniu konkursu.

Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na koszt organizatora, przez podmiot przez niego upoważniony, do 30 dni roboczych od odpowiedzi na e-maila.

Ewentualny podatek od nagród (jeśli takowy wystąpi) odprowadza firma GRY-OnLine SA, w tym celu Zwycięzcy będą zobowiązani są podać następujące dane w celu umożliwienia przez firmę GRY-OnLine SA dopełnienia formalności z tym związanych: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, nazwę odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania.

19. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

20. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy wygranych na adres Organizatora (podany w punkcie 1 Regulaminu) wraz z dopiskiem „Reklamacja – Piłkarska Ruletka GOL-a”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, nagród rzeczowych oraz zakończenia konkursu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

 • a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
 • b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

23. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem pierwszym powyżej zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.gry-online.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.

Komentarze Czytelników (1792)

Dodaj swój komentarz
Wszystkie Komentarze
17.06.2018 19:05
😂
15
odpowiedz
1 odpowiedź
dyxit
7
Centurion

Dywizja 11 pewnie zonke u buka zastawil i teraz placze w kacie.

17.06.2018 19:04
😂
13
odpowiedz
1 odpowiedź
Wygram_Ruletke
0
Chorąży


Dywizja11 kto jak kto ale ty na bank masz dobrze. nie?

17.06.2018 21:14
12
odpowiedz
11 odpowiedzi
Kazuya_3
119
Captain Deadpool

Teraz z remisu BRA-SUI bardziej się cieszę, że Dywizja nie dostanie punktów, niż martwię , że ja strace :D

20.06.2018 18:29
😁
12
odpowiedz
4 odpowiedzi
dyxit
7
Centurion

Dobre

Najpierw króciutko w stronę Panów, których ulubionymi słowami w tym temacie były: nosacz, malkontent, janusz. Już odróżniacie chłodną kalkulację od kibicowania, bukmacherkę od intencji mszalnych?

Pisałem już w maju o tym jak przewiduję występ naszych na mundialu w oparciu o mecze towarzyskie, dyspozycję poszczególnych piłkarzy czy też otoczkę wokół niej... i wiecie co? Nie spodziewałem się, aż takiej nędzy.

Dobrze to my gramy z takimi pawełkami jak Litwa , w reklamach parówek, żabki, energetyków i łączy nas piłka. To co wczoraj zapodaliśmy widzom na całym świecie, tę wirtuozję zagrań, wybieganie i ułożenie taktyczne długo zapadnie w głowach ludzi od kamczatki po alaskę. Nie widziałem jeszcze żeby jakaś drużyna grała dobrze ze sraczką w spodenkach i rzeczywiście- nie da się. No ale żeby podanie na więcej niż dziesięć metrów było wyczynem jak zdobycie K2 zimą xD Nie wiem co to było, Senegal nie zagrał niczego czego można się było spodziewać, czyli agresją i kondycją, a i tak nas zaskoczyli. Jak w 60 minucie pokazali Piszczka to wyglądał jakby odgrywał rolę Jezusa w misterium męki pańskiej, a Zielu to tak się trząsł na samą myśl gry ciało w ciało z murzynem, że aż telewizor podskakiwał. I ta bramka na 2:0, coooooo xD Trio Krychowiak- a zagram se piszczelem za obrońcę, Bednarek- a rozejrzę się po trybunach, może jakiś aktor siedzi, Szczęsny- jestem szybki, dobiegnę.... a jednak zabrakło 2 metrów, pokazało monty pajtona, że ho ho. A tak na serio, wydaje mi się, że sytuacja była jeszcze do uratowania gdyby Pan Wojtek został w bramce (kwestia opanowania kozłującej piłki, dobiegnięcie bednarka). Jednynie jakieś jaja miał Pazdan i Rybus w tym meczu, za to szanuję. Mało kto na nich liczył, a nie zawiedli.

Mecz z Kolumbią, która ma nóż na gardle z Polską, która ma sraczkę w spodenkach. Tutaj wynik może być tylko jeden. Kolumbia nie zagrała słabo po tym bigosie co sobie narobili ale to co Japonia pokazała... oj, chyba mamy kandydata na 4 miejsce w grupie ;) Kawusie zagrają to samo co Senegal, wytną nam skrzydła, bark w bark z Zielińskim ( o ile nie zawiesi korków po tym występie), podwojenie Lewego i zostawienie Milika jako wolny elektron bez pilnowania bo przecież szkoda zawodnika na gościa. Do tego szczypta finezji, wyrachowania, walki, elektryki naszej obrony i po 90 minutach mamy danie "Husarz z łbem w kapuście po eskobarsku".

Sercem jestem za naszymi i cierpiałem podczas meczu, miałem flashback jak po twardych narach- demony przeszłości wróciły i są jeszcze okrutniejsze. Jednak to jest strona poświęcona zakładom więc proponuję coś takiego: Kolumbia strzeli w obu połowach 3,25, Kolumbia win 2,1. I nie ma co się oszukiwać, że są w stanie się spiąć i takie tam pitolenie. Cytując klasyka " i w piz** wylądował".

21.06.2018 01:01
5
odpowiedz
FanGta
98
Generał

HIszpania Iran to chyba do tej pory najciekawszy mecz obok Portugali z Hiszpanią, jak ktoś sobie odpuścił bo myslał ze to będzie nudne bo Hiszpania wygra bez problemu i tak to polecam powtórke zobaczyc. Nasi powinni cały dzień oglądac powtórki tego meczu, jak się gra i walczy, bo narazie to ich powinien ktoś kopnąc w dupe wszystkich po kolei za takie spacerowanie

post wyedytowany przez FanGta 2018-06-21 01:05:07
21.06.2018 21:56
😂
4
odpowiedz
Qbsoon
11
Legionista

Argentyna z chorwacją większa porażka niż my z senegalem.

21.06.2018 21:57
odpowiedz
Nolifer
106
The Highest

Kurs prawie 4 na Chorwację przy 2 na Argentynę ja nie wiem co ci buchma brali haha

21.06.2018 21:59
👍
odpowiedz
Mutant z Krainy OZ
180
Farben

I git, dzis tez komplet wpadl, wrocilem do czolowki hehe, ale jutro pewnie zas spadek :)

21.06.2018 22:00
👎
odpowiedz
Command&Control
4
WH40K Sanctus Reach

Najgorszy dzień dla mnie. Z 36 pozycji spadłem na 127 dzięki słabej Danii i beznadziejnej Argentynie.

21.06.2018 22:01
odpowiedz
3 odpowiedzi
kombinator
72
The Doctor

No szkoda wielkiej Argentyny i szkoda bramkarza ale w tym meczu coś wisiało że Caballero odwali jakiś numer no i odwalił :D
Najbardziej jednak rozbawił mnie treneiro Argentyńczyków, jego ubiór, zachowanie, mimika twarzy, tatuaże a na koniec ucieczka do szatni ;p
A Maradona prawie wylewu dostał.
Argentyna ma jednak jeszcze szanse na zdobycie mistrzostwa świata ale nie wszystko już od nich zależy ;)

21.06.2018 22:02
odpowiedz
Ishiki
0
Junior

Ciągle 3 punkty straty do lidera ale patrząc na wyniki wciąż jest szansa na wygraną.

21.06.2018 22:04
odpowiedz
dyxit
7
Centurion

Islandia tego nie zmarnuje jutro .

post wyedytowany przez dyxit 2018-06-21 22:05:09
21.06.2018 22:06
odpowiedz
3 odpowiedzi
just@
52
roar!

Dziz, jeśli ktokolwiek postawił 3:0 dla Chorwacji, musi być teraz bardzo bogaty ;)

21.06.2018 22:10
odpowiedz
Ahaswer
67
ciwun

Nadal do 1 miejsca mam 3 punkty straty ;) Sporo osób stawiało na zwycięstwo Słowian, ten wynik to żadna sensacja. Rozczarowaniem może być postawa Latynosów, ale zwiastun tego chaosu widzieliśmy już w meczu z Islandią. Ogólnie ciekawa grupa, mimo wszystko.

Jeśli do niedzieli włącznie nie pojawi się wynik 0:0, będzie to pierwszy w historii mundiali taki przypadek, po dwóch rundach grupowych, od kiedy zaakceptowano remisy (czyli od 1958 roku) i od kiedy grupy liczą cztery zespoły.

post wyedytowany przez Ahaswer 2018-06-21 22:13:23
21.06.2018 22:13
😁
odpowiedz
Kettger
101
Red

Nareszcie jakiś bardziej kontrowersyjny wynik mi się udał, ale pozycja nadal skandalicznie daleka.

21.06.2018 22:23
odpowiedz
franek0118
1
Legionista

Niiewadomo na co stawiacz co jedna drużyna jest lepsza od drugiej

21.06.2018 22:27
odpowiedz
papież Flo IV
13
Pretorianin

To był mecz! 7 żółtych kartek! Pokazali walkę i tak powinno być na każdym meczu. Wolę kilka 1:0 by mieć potem takie emocje! Jutro Serbia- Szwajcaria. Mecz o awans. Oby był podobny jak ostatni

21.06.2018 22:56
😁
odpowiedz
Xinjin
104
DS9

Nigeria - Islandia X

Dywizja jak tam co tam? Które miejsce okupujesz? Łapiesz się w pierwszej 500? Sądząc po tym mam prawo twierdzić, że nie tylko kompletnie nie znasz się na piłce kopanej ale też nigdy w nią nie grałeś. Ja jestem w pierwszej setce z realnym szansami na konsolke - 97 msc aktualnie. 9 typów pod rząd poprawnie :P grałem dziś na Argentyne ;-]

post wyedytowany przez Xinjin 2018-06-21 23:41:55
21.06.2018 23:07
1
odpowiedz
2 odpowiedzi
Iselor (Łódź)
107
Generał

1. Dzisiejsze zmagania mundialowe ciekawe. Fajnie że Australia zachowała szanse i nie dała się Danii. Szkoda że Inkowie przegrali z Islamską Republiką Francji, no ale ładnie grali, może za 4 lata będzie lepiej.
Natomiast wielka Argentyna z wielkim Leo Messim skompromitowała się co było do przewidzenia. Chorwaci grają świetnie, na tą chwilę są moimi kandydatami na mistrzów. Bo reszta dotychczasowych faworytów zawodzi po całości.
2. Co do jutra: wynik Brazylia - Kostaryka jest bardzo otwarty, nie skazywałbym Kostaryki na pożarcie. Mecz Serbia - Szwajcaria niezbyt mnie interesuje. Liczę jednak że Islandia ogra Nigerię.
3. Przemyślenia na chłodno odnośnie naszej reprezentacji. To że przegraliśmy z Senegalem nie jest niczym nadzwyczajnym. Senegal jest najmocniejszym krajem Afryki. Afryka jest piłkarsko silniejsza od Azji, Australii i Oceanii i Ameryki Północnej. Wielcy na tym mundialu już przegrali lub ledwo zremisowali. Ja na to patrzę tak: jesteśmy średniej wielkości krajem, ze słabymi trenerami o przestarzałej myśli szkoleniowej, ze słabą ligą, która nie liczy się w Europie, zaś nasi reprezentanci to średniacy grający w średnich klubach Europy(wyjątek to Lewy i tyle), zaś podstawę naszej obrony tworzy Pazdan, piłkarz Legii, mistrza Polski, który ma problem z ekipami z Kazachstanu. Tak więc na tą chwilę sukcesem naszej reprezentacji jest to że na MŚ się w ogóle zakwalifikowała. Bo wyjście teraz z grupy po porażce z Senegalem należy rozpatrywać pod kategorią cudu.

post wyedytowany przez Iselor (Łódź) 2018-06-21 23:10:24
22.06.2018 01:06
odpowiedz
ggracz
21
Chorąży

Spadek z 12 pozycji na 39 boli ;x
Ale Chorwaci ladnie pojechali :D

22.06.2018 03:32
odpowiedz
yadin
98
Senator

Chorwacja to najbardziej ułożona drużyna w tej fazie turnieju. Wygrywają, bo trener fajnie wkomponował w zespół takich zawodników jak Modrić i Rakitić. To dwa mózgi grające przed obrońcami, a za ofensywnymi pomocnikami. Proste, ale nie do końca oczywiste dla rywali. Przypomina mi się Andrea Pirlo operujący głęboko za drugą linią, a przed obrońcami w reprezentacji i Milanie. W ataku cwany lis Mandžukić. Ogólnie fajnie grający zespół. Chorwatów będą w stanie zatrzymać jedynie Francuzi, Hiszpanie i Portugalczycy.

22.06.2018 09:33
odpowiedz
dragon-way
1
Junior

Chorwaci zagrali wczoraj bardzo dobry mecz :)
Pierwsza bramka stracona przez Argentynę przypomniała mi wtopę Szczęsnego i Bednarka, choć bramkarz Argentyny strzelił taką gafę, że długo mu tego nie zapomną.
Co do obstawiania, to największe niewiadome mam z naszą grupą ;/ Pozostałe mecze wszystkie już obstawione, zostały mi 4 mecze do obstawienia i jestem w kropce... Niestety trudno mi uwierzyć, że wyjdziemy z grupy. Senegal z 3 punktami złapie wiatr w żagle i będą chcieli wyjść z grupy, tak samo Japonia.
Czekam na skład Polski na następny mecz.

22.06.2018 09:50
odpowiedz
Wielki Gracz od 2000 roku
108
El Kwako

Co się dzieje na tych mistrzostwach to nie mam pytań. Tradycyjnie obstawiam zawsze wszystkie mecze przed mistrzostwami i liczę na cud jak nasza reprezentacja :D Ale i tak ciekawe jest to co się wyprawia.

22.06.2018 10:57
odpowiedz
JackieR3
12
Pretorianin

To co się wyprawia jest zawsze nad wyraz ciekawe i dlatego też nie bawię się w obstawianie.Bawię się co prawda w Manadżera na TVP Sport ale to dlatego że lata grywam w Footbol Managera a wcześniej w Championship Managera i wybieranie składów mnie bawi.Ale potem są mieszane uczucia bo jak większość kibiców lubię jak leją faworytów a w moich drużunach faworyci mają dużo zawodników.

post wyedytowany przez JackieR3 2018-06-22 10:59:05
22.06.2018 12:40
odpowiedz
1 odpowiedź
Butryk89
89
Konsul

Ktoś dał na dzisiaj jakiś remis? :)

Dodaj swój komentarz
Wszystkie Komentarze