GRY-Online.pl

Regulamin konkursu "Piłkarska Ruletka GOL-a"

Piłkarska Ruletka GOLa 2018

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Piłkarska Ruletka GOL-a" jest firma Gry-OnLine S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym XI wydział Gospodarczy Kraków-Śródmieście, pod numerem KRS: 0000294732 NIP: 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

3. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zarejestrowane i posiadające własne konto w serwisie www.gry-online.pl. Przy rejestracji obowiązują ogólne zasady dotyczące wszystkich czytelników serwisów www.gry-online.pl, z którymi można zapoznać się w Regulamin Główny Serwisu GRY-ONLINE .

Szczegóły konkursu

4. Konkurs rozpoczyna się 4 czerwca 2018 roku i trwa do 15 lipca 2018 roku.

5. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w konkursie ani z odbiorem wygranych nagród.

6. Wzięcie udziału w konkursie nie jest jednoznaczne z możliwością wygrania nagrody. Konkurs składa się z dwóch części: pierwsza to Konkurs bez nagród, druga to Konkurs z nagrodami.

Konkurs bez nagród:

7. Konkurs polega na typowaniu na stronie konkursowej wyników meczów rozgrywanych na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2018.

8. Typowanie wyników meczów.

Typowanie wyniku konkretnego meczu możliwe jest do chwili jego rozpoczęcia. Nie ma obowiązku typowania rezultatów wszystkich spotkań. Zabawę można zacząć w dowolnym momencie w trakcie trwania konkursu. Wyniki typowania będą pojawiać się na stronie konkursu z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do ogłoszenia oficjalnego wyniku meczu przez organizatorów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018. Typowanie wyników meczów w kolejnych rundach Mistrzostw Świata możliwe będzie po zakończeniu poprzedniej rundy. Każdy mecz można obstawić tylko raz. Nie ma możliwości zmiany raz dokonanego typowania.

9. Jak generowana jest lista rankingowa?

Za każdy poprawnie wytypowany mecz uczestnicy konkursu otrzymują punkty zgodnie z fazą rozgrywek. Rozgrywki grupowe: 1 punkt, 1/8 finału: 2 punkty, ćwierćfinały: 3 punkty, półfinały: 4 punkty, mecz o trzecie miejsce: 5 punktów, mecz finałowy: 6 punktów. W przypadku 1/8 finału, ćwierćfinału, półfinału, meczu o trzecie miejsce oraz finału typowany jest wynik całego meczu (wraz z ewentualną dogrywką oraz rzutami karnymi) – w tej fazie rozgrywek nie ma możliwości wytypowania remisu. Punkty te są sumowane. O miejscu w rankingu decydują wszystkie zgromadzone punkty. Najwyższe miejsce w rankingu zdobywa osoba posiadająca największą liczbę punktów, kolejne miejsca zdobywają kolejni czytelnicy, zgodnie z liczbą zdobytych punktów. W wypadku gdy dwie lub więcej osób posiada tę samą liczbę punktów w konkretnym momencie zabawy, miejsca w rankingu wśród tych osób rozdzielane są według kolejności (daty i godziny) oddania ostatniego głosu, to znaczy: osoby, które oddały ostatni głos wcześniej, znajdują się przed osobami, które oddały swój głos później, a posiadają tę samą liczbę punktów.

10. Kto wygrywa konkurs?

Konkurs wygrywa osoba, która w dniu jego zakończenia ma na swoim koncie największą liczbę punktów i zajmuje najwyższe miejsce w rankingu. Lista laureatów konkursu (ich ksywki i wynik punktowy) zostanie opublikowana nie później niż w 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu, na łamach serwisu www.gry-online.pl, jako lista „10 najlepiej typujących czytelników w Piłkarskiej Ruletce”.

11. Informacja o zakwalifikowaniu się do Konkursu z nagrodami w ramach Piłkarskiej Ruletki GOL-a zostanie wysłana do wybranych przez komisję Finalistów drogą mailową. W wiadomości znajdzie się także treść zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pytanie konkursowe.

12. Finalista powinien w ciągu 7 dni odpowiedzieć na maila organizatorów oraz udzielić odpowiedzi na pytanie z punktu 15-tego regulaminu. W przypadku braku poprawnej odpowiedzi oraz/lub udzielonych zgód, Organizator ma prawo wyboru innego uczestnika na jego miejsce.

13. Dostarczenie do organizatorów podpisanej zgody drogą mailową jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Finale Ruletki.

Konkurs z nagrodami:

14. W Konkursie z nagrodami może wziąć udział 10 pierwszych osób, które zajęły najwyższe miejsca w rankingu, udzieliły wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych i jednocześnie spełniają poniższe warunki:

 • a) Odpowiedzą poprawnie na pytanie upoważniające do otrzymania nagrody opisane w punkcie 15 tego regulaminu.
 • b) Nie są pracownikami firmy GRY-OnLine S.A. lub członkami ich rodzin.
 • c) Nie głosowały z więcej niż jednego konta.
 • d) Poprawnie wypełniły dane adresowe w sekcji Moje dane (przycisk „zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”).
 • e) Nie mają zablokowanego konta.
 • f) Posiadają nieujemny ranking na forum www.gry-online.pl.
 • g) Wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sekcji Zgody w Ustawieniach (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce Zgody).

15. Dzień po zakończenia konkursu do osób plasujących się najwyżej w rankingu zostanie wysłane e-mailem pytanie konkursowe o treści: „W ilu miastach rozgrywano mecze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018?”. Pytanie zostanie wysłane na adres e-mailowy podany w rejestracji na www.gry-online.pl. Uczestnik jest zobowiązany do odesłania odpowiedzi na adres nadawcy tego e-maila w ciągu siedmiu dni roboczych. Odpowiedź musi być odesłana z adresu e-mail, na który zostało przesłane pytanie. Jeżeli odpowiedź będzie poprawna, uczestnik wygra nagrodę zgodnie ze sposobem rozdzielania nagród opisanym w punkcie 16 („Sposób rozdzielania nagród”) tego regulaminu.

16. Sposób rozdzielania nagród.

Nagrody zostaną rozdzielone wśród osób spełniających 14 punkt regulaminu, w kolejności zajmowanych przez nie miejsc w rankingu Konkursu bez nagród. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana nie później niż w 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu na łamach serwisu www.gry-online.pl.

17. Nagrody

Nagroda za miejsce 1:

Konsola PlayStation 4 Pro lub Xbox One X lub Switch (uczestnik sam wybierze konsolę, którą chce otrzymać)

Nagrody dodatkowe za miejsca 1-10:

 • a) Gra FIFA 18 lub Pro Evolution Soccer 2018 do wyboru (dostarczymy grę na dowolną z następujących platform sprzętowych: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PC)
 • b) Roczne abonamenty Premium VIP na GRYOnline.pl.

18. Odbiór nagród.

Wszystkie abonamenty zostaną uaktywnione przez Organizatora nie później niż w ciągu 30 dni roboczych po zakończeniu konkursu.

Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na koszt organizatora, przez podmiot przez niego upoważniony, do 30 dni roboczych od odpowiedzi na e-maila.

Ewentualny podatek od nagród (jeśli takowy wystąpi) odprowadza firma GRY-OnLine SA, w tym celu Zwycięzcy będą zobowiązani są podać następujące dane w celu umożliwienia przez firmę GRY-OnLine SA dopełnienia formalności z tym związanych: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, nazwę odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania.

19. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

20. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy wygranych na adres Organizatora (podany w punkcie 1 Regulaminu) wraz z dopiskiem „Reklamacja – Piłkarska Ruletka GOL-a”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, nagród rzeczowych oraz zakończenia konkursu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

 • a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
 • b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

23. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem pierwszym powyżej zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.gry-online.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.

Dodaj swój komentarz
Wszystkie Komentarze
18.07.2018 09:07
U.V. Impaler
odpowiedz
2 odpowiedzi
U.V. Impaler
223
Hurt me plenty
Image

Kolejny komunikat. FINALNA DZIESIĄTKA KONKURSU Z NAGRODAMI:

1) songoku1818
2) Marcin017
3) hn1939
4) DOBROWOLAK
5) sebas18
6) Frosti555
7) ruxuz
8) snierzyn
9) HellFan
10) Erevi

UWAGA! Użytkownicy Hazard17, spl, pawlusz, krzysiulinho, Znany Raper, boro4418 NIE spełnili wymogów regulaminowych (brak zgody na udział w konkursie, niepełne dane teleadresowe lub nieprawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe).

post wyedytowany przez U.V. Impaler 2018-07-18 11:58:19
18.07.2018 12:45
U.V. Impaler
odpowiedz
U.V. Impaler
223
Hurt me plenty

Roczne abonamenty Premium VIP zostały już dodane do kont.

Do biorących udział w konkursie - sprawdźcie mejle (skrzynkę ze spamem też) i zastosujcie się do instrukcji.

16.07.2018 05:17
Konr@d
odpowiedz
Konr@d
16
Would You Kindly?

1815 miejsce, gdyby nie ,,niespodzianki'' w fazie grupowej to może załapałbym się do top 1000.

16.07.2018 06:19
STALKER__PL__
😁
odpowiedz
1 odpowiedź
STALKER__PL__
35
Pretorianin

Ja jestem 1284ty, a nie znam się za dobrze na piłce nożnej. :) 33 mecze trafione. Więcej niż połowa zawsze to coś, 50 punktów mam.

16.07.2018 07:10
odpowiedz
_Groot_
7
Legionista

Dziękuję za wspaniałą zabawe, ruletka zakończona na 309 miejscu. Sporo błędów było w fazie grupowej bo zaledwie 50% typów trafionych miałem. Gratulacje dla zwycięzcy jak i dla całej TOP 10. Patrząc na poprzednie ruletki MŚ, można było wywnioskować że trzeba celować powyżej 70pkt żeby coś ugrać :P

16.07.2018 07:16
n0rbji
odpowiedz
n0rbji
112
Siedzący Byk

Ale trzeba przyznać że to jeden z lepszych mundiali w ostatnich latach. A to dzięki temu że drużyny które grają mega nudny futbol szybko odpały (hiszpania, portugalia, argentyna). Całe playoff działo się sporo i emocje do końca. W sumie w grupie w ostatniej kolejce też było sporo emocji :) No i finał najlepszy od wielu lat. Szybki, dużo akcji, dużo goli. Zawsze tak powinien wyglądać ostatni mecz turnieju

16.07.2018 08:04
odpowiedz
TheLastJedi
84
Konsul

26 miejsce, chyba nieźle jak na laika z obstawioną na pałę z góry fazą grupową ^^
Gratulacje dla zwycięzców, szkoda tylko Hazard17 bo był tak blisko.

16.07.2018 09:51
raziel88ck
odpowiedz
1 odpowiedź
raziel88ck
189
Reaver is the Key!

miejsce w rankingu: 1593

Mogło być lepiej. Zawiedli ci, którzy zawieść nie powinni. W szczególności Niemcy i Polska.

16.07.2018 13:20
U.V. Impaler
4
odpowiedz
6 odpowiedzi
U.V. Impaler
223
Hurt me plenty
Image

Po wstępnej weryfikacji pierwsza dziesiątka konkursu z nagrodami prezentuje się następująco:

1) songoku1818
2) Hazard17
3) Marcin017
4) hn1939
5) DOBROWOLAK
6) sebas18
7) Frosti555
8) ruxuz
9) snierzyn
10) HellFan

UWAGA! Użytkownicy spl, pawlusz, krzysiulinho, Znany Raper, boro4418 NIE spełnili wymogów regulaminowych (brak zgody na udział w konkursie lub niepełne dane teleadresowe).

Do wymienionej dziesiątki wysłany został mejl z pytaniem konkursowym z mejla redakcyjnego.

Sprawdziliśmy konta zwycięzców pod kątem punktu regulaminu dotyczącego multikont i nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości. Powyższa dziesiątka jest zatem ostateczna, chyba, że ktoś nie udzieli odpowiedzi na przesłane pytanie.

post wyedytowany przez U.V. Impaler 2018-07-16 16:41:36
16.07.2018 13:52
😃
odpowiedz
3 odpowiedzi
Erevi
4
Legionista

Ehh, jestem pierwszym, który nie dostanie nic :D 16 miejsce - 5 osób wyżej niż ja zdyskwalifikowanych.

16.07.2018 16:40
odpowiedz
sutki
41
Konsul

44 punkty miejsce 1746,gratuluje zwycięzcom,kolejne emocje z ruletką za 2 lata

16.07.2018 16:52
Butryk89
odpowiedz
Butryk89
144
Senator

Butryk89
miejsce w rankingu: 70

typowanych: 64

poprawnie: 38

błędnie: 26

niewytypowanych: 0

nierozegranych: 0

punktów: 65

Jestem pewny, że sporo osób z większą ilością poprawnie wytypowanych meczów jest niżej ode mnie. Ja nadrobiłem straty (ok. 1600 miejsce) przy kluczowych meczach 1/8-finał.

post wyedytowany przez Butryk89 2018-07-16 16:52:24
16.07.2018 17:12
1
odpowiedz
tomciak89
30
Chorąży

Hazard17, wiem co czujesz. Na ostatnim mundialu tez skonczylem na drugim miejscu i dostalem abonament na rok, na bogato xD

16.07.2018 18:43
😃
odpowiedz
1 odpowiedź
HellFan
2
Junior

O kurcze, ale miałem szczęście, byłem 15 w rankingu, ale przez niedopatrzenie paru osób załapałem się do pierwszej 10 :D

16.07.2018 18:46
odpowiedz
2 odpowiedzi
dragon-way
3
Junior

Gratulacje dla zwycięzców :) Dobrze się bawiłem. Dziękuję za fajną zabawę, wrócę za 2 lata na Euro :)

17.07.2018 10:17
raziel88ck
odpowiedz
raziel88ck
189
Reaver is the Key!

Uwielbiam takie konkursy. Super zabawa oraz emocje. Nie tylko podczas meczu.

17.07.2018 16:25
SuperSamuraj
😊
1
odpowiedz
SuperSamuraj
54
Konsul

Byłem 69. Zaryzykowałem i postawiłem na Chorwacje. Wynik końcowy ? 308 miejsce. To wcale nie jest źle. W sumie jestem zadowolony. "Euro" wygram !

post wyedytowany przez SuperSamuraj 2018-07-17 16:25:56
18.07.2018 09:07
U.V. Impaler
odpowiedz
2 odpowiedzi
U.V. Impaler
223
Hurt me plenty
Image

Kolejny komunikat. FINALNA DZIESIĄTKA KONKURSU Z NAGRODAMI:

1) songoku1818
2) Marcin017
3) hn1939
4) DOBROWOLAK
5) sebas18
6) Frosti555
7) ruxuz
8) snierzyn
9) HellFan
10) Erevi

UWAGA! Użytkownicy Hazard17, spl, pawlusz, krzysiulinho, Znany Raper, boro4418 NIE spełnili wymogów regulaminowych (brak zgody na udział w konkursie, niepełne dane teleadresowe lub nieprawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe).

post wyedytowany przez U.V. Impaler 2018-07-18 11:58:19
18.07.2018 11:49
odpowiedz
Erevi
4
Legionista

O kurczę! Narzekałem, że jestem pierwszym poza dziesiątką :D

18.07.2018 12:45
U.V. Impaler
odpowiedz
U.V. Impaler
223
Hurt me plenty

Roczne abonamenty Premium VIP zostały już dodane do kont.

Do biorących udział w konkursie - sprawdźcie mejle (skrzynkę ze spamem też) i zastosujcie się do instrukcji.

18.07.2018 12:47
😜
odpowiedz
zanonimizowany664739
8
Senator

Ale zwycięzca pokaże klase i postawi wszystkim po "czteropaku" ?

19.07.2018 14:43
X@Vier455
👍
odpowiedz
X@Vier455
118
Szynszyl

Wyszło na to, że jestem 11 :D
To taka gorsza wersja bycia czwartym w turnieju.

Dzięki za grę i powodzenia w mistrzowskiej ruletce na Euro :)

Dodaj swój komentarz
Wszystkie Komentarze