GRY-Online.pl

Regulamin konkursu "Piłkarska Ruletka GOL-a"

Piłkarska Ruletka GOLa 2020

  Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu "Piłkarska Ruletka GOL-a" jest firma Gry-OnLine S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym XI wydział Gospodarczy Kraków-Śródmieście, pod numerem KRS: 0000294732 NIP: 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości), zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

 3. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zarejestrowane i posiadające własne konto w serwisie www.gry-online.pl. Przy rejestracji obowiązują ogólne zasady dotyczące wszystkich czytelników serwisów www.gry-online.pl, z którymi można zapoznać się w Regulamin Główny Serwisu GRY-ONLINE.

 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Szczegóły konkursu

 6. Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2021 roku i trwa do 11 lipca 2021 roku.

 7. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w konkursie ani z odbiorem wygranych nagród.

 8. Wzięcie udziału w konkursie nie jest jednoznaczne z możliwością wygrania nagrody. Konkurs składa się z dwóch części: pierwsza to Konkurs bez nagród, druga to Konkurs z nagrodami.

 9. Warunki udziału w konkursie

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie:

  1. osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania konkursu;

  2. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

  Konkurs bez nagród:

 11. Konkurs bez nagród polega na typowaniu na stronie konkursowej wyników meczów rozgrywanych na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej 2020.

 12. Typowanie wyników meczów.

  Typowanie wyniku konkretnego meczu możliwe jest do chwili jego rozpoczęcia. Nie ma obowiązku typowania rezultatów wszystkich spotkań. Zabawę można zacząć w dowolnym momencie w trakcie trwania konkursu. Wyniki typowania będą pojawiać się na stronie konkursu z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do ogłoszenia oficjalnego wyniku meczu przez organizatorów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020. Typowanie wyników meczów w kolejnych rundach Mistrzostw Europy możliwe będzie po zakończeniu poprzedniej rundy. Każdy mecz można obstawić tylko raz. Nie ma możliwości zmiany raz dokonanego typowania.

 13. Jak generowana jest lista rankingowa?

  Za każdy poprawnie wytypowany mecz uczestnicy konkursu otrzymują punkty zgodnie z fazą rozgrywek. Rozgrywki grupowe: 1 punkt, 1/8 finału: 2 punkty, ćwierćfinały: 3 punkty, półfinały: 4 punkty, mecz finałowy: 5 punktów. W przypadku 1/8 finału, ćwierćfinału, półfinału, meczu o trzecie miejsce oraz finału typowany jest wynik całego meczu (wraz z ewentualną dogrywką oraz rzutami karnymi) – w tej fazie rozgrywek nie ma możliwości wytypowania remisu. Punkty te są sumowane. O miejscu w rankingu decydują wszystkie zgromadzone punkty. Najwyższe miejsce w rankingu zdobywa osoba posiadająca największą liczbę punktów, kolejne miejsca zdobywają kolejni czytelnicy, zgodnie z liczbą zdobytych punktów. W wypadku, gdy dwie lub więcej osób posiada tę samą liczbę punktów w konkretnym momencie zabawy, miejsca w rankingu wśród tych osób rozdzielane są według kolejności (daty i godziny) oddania ostatniego głosu, to znaczy: osoby, które oddały ostatni głos wcześniej, znajdują się przed osobami, które oddały swój głos później, a posiadają tę samą liczbę punktów.

 14. Kto wygrywa konkurs?

  Osoby, które w dniu zakończenia Konkursu bez nagród mają na swoim koncie największą liczbę punktów i zajmują najwyższe miejsce w rankingu, zostają zakwalifikowane do konkursu z nagrodami. Lista laureatów Konkursu bez nagród (ich ksywki i wynik punktowy) zostanie opublikowana nie później niż w 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu, na łamach serwisu www.gry-online.pl, jako lista „10 najlepiej typujących czytelników w Piłkarskiej Ruletce”."

 15. Finaliści powinni w ciągu 7 dni odpowiedzieć na maila organizatorów wysłanego na adres powiązany z kontem GRY-OnLine oraz udzielić odpowiedzi na pytanie z punktu 16-tego Regulaminu. W przypadku braku poprawnej odpowiedzi oraz/lub udzielonych zgód, Organizator ma prawo wyboru innych uczestników na ich miejsce.

 16. Konkurs z nagrodami:

 17. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Finale Ruletki jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekcji Zgody w Ustawieniach (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce Zgody).

 18. W Konkursie z nagrodami może wziąć udział 10 pierwszych osób, które zajęły najwyższe miejsca w rankingu, udzieliły wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych i jednocześnie spełniają poniższe warunki:

  1. odpowiedzą poprawnie na pytanie upoważniające do otrzymania nagrody opisane w punkcie 16. tego regulaminu;

  2. nie są pracownikami firmy GRY-OnLine S.A. lub członkami ich rodzin, pracownikami firm sponsorujących nagrody, lokalnych podmiotów tychże, jak również pracownikami agencji współpracujących przy organizacji konkursu oraz członkami ich rodzin;

  3. nie głosowały z więcej niż jednego konta;

  4. poprawnie wypełniły dane adresowe w sekcji Moje dane (przycisk „zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”);

  5. nie mają zablokowanego konta;

  6. posiadają nieujemny ranking na forum www.gry-online.pl;

  7. wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sekcji Zgody w Ustawieniach (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce Zgody).

 19. Dzień po zakończeniu konkursu do osób plasujących się najwyżej w rankingu zostanie wysłane e-mailem pytanie konkursowe o treści: „W ilu miastach rozgrywano mecze Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020?”. Pytanie zostanie wysłane na adres e-mailowy podany w rejestracji na www.gry-online.pl. Uczestnik jest zobowiązany do odesłania odpowiedzi na adres nadawcy tego e-maila w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych. Odpowiedź musi być odesłana z adresu e-mail, na który zostało przesłane pytanie. Jeżeli odpowiedź będzie poprawna, uczestnik wygra nagrodę zgodnie ze sposobem rozdzielania nagród opisanym w punkcie 17 („Sposób rozdzielania nagród”) tego regulaminu.

 20. Sposób rozdzielania nagród.

  Nagrody zostaną rozdzielone wśród osób spełniających 15 punkt Regulaminu, w kolejności zajmowanych przez nie miejsc w rankingu Konkursu bez nagród. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana nie później niż w 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu na łamach serwisu www.gry-online.pl.

 21. Nagrody

 22. Nagroda za miejsce 1: Konsola PlayStation 5 lub Xbox Series X (uczestnik sam wybierze konsolę, którą chce otrzymać).

  Nagrody dodatkowe za miejsca 1-10, kolejno:

  • 1) Koszulka z Wolfenstein II i koszulka z Doom Eternal, koszulka Avengers, czapka Avengers;

  • 2) Zestaw Avengers (kontroler na PS4, smycz, koszulka, czapka), gra Final Fantasy VII Remake, koszulka z Wolfenstein II i koszulka z Doom Eternal, zapalniczka Zippo z Outsiders;

  • 3) Gra eFootball PES 2021 SEASON UPDATE - do wyboru PS4 lub Xbox One, gra Life is Strange 2 na PS4 + zestaw gadżetów z Borderlands 3 (brelok, otwieracz, podkładka, kubek);

  • 4) Gra eFootball PES 2021 SEASON UPDATE na PS4, koszulka Wolfenstein II i czapka Avengers + luźne gadżety;

  • 5) Gra Call of Duty: Black Ops 3 Pro Edition na PC, koszulka Wolfenstein II + luźne gadżety;

  • 6) Gra Life is Strange 2 na PS4, koszulka Wolfenstein II + luźne gadżety;

  • 7) Gra Twierdza Władcy Wojny Edycja Limitowana na PC, koszulka Wolfenstein II + luźne gadżety;

  • 8) Gra Twierdza Władcy Wojny Edycja Limitowana na PC + luźne gadżety;

  • 9) Gra Twierdza Władcy Wojny Edycja Limitowana na PC + luźne gadżety;

  • 10) Poradnik do Cyberpunk 2077 (wydanie kolekcjonerskie) + luźne gadżety.

   Dodatkowo każdy ze Zwycięzców z miejsc 1-10 otrzyma:

   1. naszywkę z gry Doom Eternal i przypinkę z Fallouta 4;

   2. roczne abonamenty Premium VIP na GRYOnline.pl.

 23. Podatek od nagrody odprowadza Organizator.

 24. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od zakończenia Konkursu – za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej w odpowiedzi na wiadomość z odpowiedzią na pytanie konkursowe. Zwycięzcy zostaną poproszeni o potwierdzenie poprawności danych podanych w sekcji „moje gry-online.pl” niezbędnych do doręczenia i rozliczenia nagrody.

  Dane niezbędne do wydania nagrody i odprowadzenia przez Organizatora podatku, przetwarzane w konkursie:

 25. I miejsce

  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu Zwycięzcy w celu wysyłki nagrody;

  2. data urodzenia, numer PESEL, nazwa odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania w celu prawidłowego odprowadzenia podatku od nagrody;

  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  II - X miejsce

  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu Zwycięzców w celu wysyłki nagrody – uzupełniony w profilu GOL;

 26. W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, Organizator zastrzega sobie:

  1. możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu;

  2. możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.

 27. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności GRY-Online można znaleźć na stronie: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=12, w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.

 28. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia Zwycięzcom Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:

  1. UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu zwycięzców w celach dostarczenia nagrody);

  2. Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45a, 30-633 Kraków (imię, nazwisko, PESEL i adres Urzędu Skarbowego w celach rozliczenia).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania podczas trwania konkursu.

 29. Wydanie Nagród nastąpi po przekazaniu przez Zwycięzców danych niezbędnych do ich wydania, w terminie 21 dni roboczych od przekazania tych danych Organizatorowi.

 30. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 31. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Wysyłka nagród rzeczowych prowadzona jest tylko na terenie Polski.

 32. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia listy wygranych na adres Organizatora (podany w punkcie 1 Regulaminu) wraz z dopiskiem „Reklamacja – Piłkarska Ruletka GOL-a”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych oraz zakończenia konkursu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

 34. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

  1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;

  2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.

 35. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem 29 zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.gry-online.pl z 14-dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.

 36. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 29. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Konkursu.

 37. Przystępując do udziału w Konkursie, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

 38. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Dodaj swój komentarz
Wszystkie Komentarze
14.06.2021 16:58
xokok
24
odpowiedz
7 odpowiedzi
xokok
34
Centurion

Dałoby się dodać jakiś dymek czy coś, żeby w trakcie meczu można było przypomnieć sobie, jak się obstawiło?

12.06.2021 19:18
U.V. Impaler
15
odpowiedz
4 odpowiedzi
U.V. Impaler
196
Hurt me plenty

GRYOnline.plRedaktor naczelny

Wynik meczu nie zostanie wpisany do momentu oficjalnej decyzji. Gdyby system ześwirował, to bądźcie wyrozumiali, monitorujemy sytuację.

20.06.2021 10:59
😃
odpowiedz
1 odpowiedź
Koko koko euro spoko
0
Junior

11 miejsce jak na razie.
W 2010 roku zająłem drugie, ale zalogowałem się na komputerze kolegi który też brał udział w zabawie i uznali ,że miałem multikonta haha, więc uważajcie

post wyedytowany przez Koko koko euro spoko 2021-06-20 11:01:34
20.06.2021 11:13
odpowiedz
AdrM
2
Junior

No coś się zmieniło, czy na lepsze? zobaczymy. Zazwyczaj przed turniejami miałem nadzieję na wyjście z grupy przynajmniej i w 80% było rozczarowanie. Tym razem byłem przekonany, że nie wyjdziemy z grupy i w trakcie turnieju zaczynam mieć nadzieję. Szwedzi będą mieli 1 dzień więcej odpoczynku po słabym meczu. My 1 dzień mniej po ciężkim i już z powodów fizjologicznych mamy trudniej, lepiej się nie nastawiać, ale ziarno nadziei jest.

20.06.2021 11:21
odpowiedz
1 odpowiedź
Lincoln_95
1
Chorąży

Powiem tak, gdyby to była ta La Furia Rocha z przed 10 lat, to piałbym z zachwytu do rana, ale te dwa mecze Hiszpanów na mistrzostwach dobitnie pokazały, że obecnej generacji zawodników wiele brakuje do starszych kolegów. Nie będę zaskoczony gdy zabraknie ich w fazie pucharowej, bo kompletnie nie wyciągnęli wniosków z ostatniego mundialu i dalej klepią tą swoją piłkę.

Zgadzam się z osobami, które twierdzą, że wczoraj mogliśmy ugrać znacznie lepszy wynik, choć jakby nie patrzeć mieliśmy także sporo szczęścia, że w składzie rywali znalazł się ''wybitny'' napastnik Alvaro Morata :D

Co do meczu z Szwedami, to będzie zupełnie inna bajka i dalej wątpię by udało nam się z nimi zwyciężyć, a tylko taki wynik daje nam przepustkę do kolejnej fazy. Obstawiam remis.

20.06.2021 11:29
Rumcykcyk
odpowiedz
Rumcykcyk
80
Głębinowiec

Hiszpania gra nieatrakcyjny futbol ala Barcelona tiki taka z wejściem z piłką do bramki. Podają 500 razy i nic z tego nie ma. Dawniej taki styl gry dawał zwycięstwo, a teraz 90% zespołów potrafi kontrować taki styl gry bo wystarczy dobrze ustawić 2 linie obrony i te podania tiki taka sraka krążą po 20 m. Słaby dla oka futbol.

post wyedytowany przez Rumcykcyk 2021-06-20 11:29:53
20.06.2021 12:35
odpowiedz
tynwar
48
Generał

a to ci dopiero, zrobili to, ale nie mogli zremisowac lub przezwyciezyc slowacje...

20.06.2021 13:13
😍
odpowiedz
1 odpowiedź
max18181818
1
Chorąży

Moje typy na mecz Włochy 1:1 Walia
Szwajcaria 1:2 Turcja
Życzę powodzenia w typowaniu każdemu :)

20.06.2021 13:20
😍
odpowiedz
2 odpowiedzi
max18181818
1
Chorąży

A tym niedowiarkom którzy już mówi ze juz polska się kończyła , pewnie im głupio teraz tak psy wieszać na polskiej drużynie :)

20.06.2021 14:30
😃
1
odpowiedz
Michcio85
23
Centurion

Pora w końcu na jakieś punkty czyli zwyciężą Włochy i Szwajcaria ;)

20.06.2021 16:50
odpowiedz
6 odpowiedzi
toyminator
41
Generał

Jakby ktoś jeszcze się zastanawiał.Włosi wystawili rezerwowy skład(co nie znaczy że słabszy ;D) Więc może być remis.Z ostatniego meczu gra tylko dwóch Włochów.

20.06.2021 17:54
Rumcykcyk
odpowiedz
Rumcykcyk
80
Głębinowiec

Walia też gra z kilkoma rezerwowymi.

20.06.2021 18:51
odpowiedz
Cokole_Obecny93
3
Centurion

Dla mnie Walia może jechać do domu za karę, że z Turcja wygrała. Punkt straciłem wtedy :)

20.06.2021 19:15
Crod4312
odpowiedz
1 odpowiedź
Crod4312
116
Senator

Póki co oba mecze idą według mojego typu. Na Turcji 2 razy się przejechałem i 3 raz na nich nie postawiłem. Obecnie chłopy mają bilans bramek 0-7. Fajny czarny koń się zapowiadał.

20.06.2021 19:20
odpowiedz
toyminator
41
Generał

Już widzę jak mi to teraz wchodzi.Co jest kutwa nie tak z moim typowaniem ;D

20.06.2021 19:28
-=Esiu=-
👍
odpowiedz
3 odpowiedzi
-=Esiu=-
166
Everybody lies

Piękny hattrick Shaqiri ;)

20.06.2021 19:52
odpowiedz
2 odpowiedzi
toyminator
41
Generał

Nienawidzę tego dziadostwa.Znowu to samo.Stawiasz remis, to pewniak wygrywa, nawet w rezerwie ;D

20.06.2021 19:55
Trzynaście;
odpowiedz
1 odpowiedź
Trzynaście;
112
Trzynastka

Turcja obok Polski to najgorsza druzyna Euro

20.06.2021 20:19
odpowiedz
tynwar
48
Generał

dzis 1 punkt, w koncu po serii 5 niepoprawnych xD
a na jutrzejsze mecze to postawilem na holandie i remis miedzy ukraina a autria.

20.06.2021 20:21
NewGravedigger
odpowiedz
NewGravedigger
150
spokooj grabarza

Gonię czołówkę z całych sił.

20.06.2021 20:24
odpowiedz
1 odpowiedź
demon92
160
Senator

Ognisty Cieniostwór Możesz pisać te swoje bzdury do końca świata i tak nic to nie zmienia. Jeśli wyjdziemy z grupy to będzie tylko fart. Gramy kiepsko i to jest fakt.

20.06.2021 20:50
odpowiedz
toyminator
41
Generał

Dobra.Na jutro remis Ukrainy,Holandia wygrana,Dania wygrana. Więc pewno w pierwszym nie będzie remisu,remis Macedoni , remis Rosji ;D Tak będzie.
Nie wiem jak obstawić Belgów. Niby pewniak,ale znowu rezerwy mogą grać, więc nie wiadomo .Obstawię Belgów.

Dodaj swój komentarz
Wszystkie Komentarze