GRY-Online.pl

Regulamin konkursu "Piłkarska Ruletka GOL-a"

Piłkarska Ruletka GOLa 2020

  Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu "Piłkarska Ruletka GOL-a" jest firma Gry-OnLine S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym XI wydział Gospodarczy Kraków-Śródmieście, pod numerem KRS: 0000294732 NIP: 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości), zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

 3. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zarejestrowane i posiadające własne konto w serwisie www.gry-online.pl. Przy rejestracji obowiązują ogólne zasady dotyczące wszystkich czytelników serwisów www.gry-online.pl, z którymi można zapoznać się w Regulamin Główny Serwisu GRY-ONLINE.

 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Szczegóły konkursu

 6. Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2021 roku i trwa do 11 lipca 2021 roku.

 7. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w konkursie ani z odbiorem wygranych nagród.

 8. Wzięcie udziału w konkursie nie jest jednoznaczne z możliwością wygrania nagrody. Konkurs składa się z dwóch części: pierwsza to Konkurs bez nagród, druga to Konkurs z nagrodami.

 9. Warunki udziału w konkursie

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie:

  1. osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania konkursu;

  2. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

  Konkurs bez nagród:

 11. Konkurs bez nagród polega na typowaniu na stronie konkursowej wyników meczów rozgrywanych na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej 2020.

 12. Typowanie wyników meczów.

  Typowanie wyniku konkretnego meczu możliwe jest do chwili jego rozpoczęcia. Nie ma obowiązku typowania rezultatów wszystkich spotkań. Zabawę można zacząć w dowolnym momencie w trakcie trwania konkursu. Wyniki typowania będą pojawiać się na stronie konkursu z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do ogłoszenia oficjalnego wyniku meczu przez organizatorów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020. Typowanie wyników meczów w kolejnych rundach Mistrzostw Europy możliwe będzie po zakończeniu poprzedniej rundy. Każdy mecz można obstawić tylko raz. Nie ma możliwości zmiany raz dokonanego typowania.

 13. Jak generowana jest lista rankingowa?

  Za każdy poprawnie wytypowany mecz uczestnicy konkursu otrzymują punkty zgodnie z fazą rozgrywek. Rozgrywki grupowe: 1 punkt, 1/8 finału: 2 punkty, ćwierćfinały: 3 punkty, półfinały: 4 punkty, mecz finałowy: 5 punktów. W przypadku 1/8 finału, ćwierćfinału, półfinału, meczu o trzecie miejsce oraz finału typowany jest wynik całego meczu (wraz z ewentualną dogrywką oraz rzutami karnymi) – w tej fazie rozgrywek nie ma możliwości wytypowania remisu. Punkty te są sumowane. O miejscu w rankingu decydują wszystkie zgromadzone punkty. Najwyższe miejsce w rankingu zdobywa osoba posiadająca największą liczbę punktów, kolejne miejsca zdobywają kolejni czytelnicy, zgodnie z liczbą zdobytych punktów. W wypadku, gdy dwie lub więcej osób posiada tę samą liczbę punktów w konkretnym momencie zabawy, miejsca w rankingu wśród tych osób rozdzielane są według kolejności (daty i godziny) oddania ostatniego głosu, to znaczy: osoby, które oddały ostatni głos wcześniej, znajdują się przed osobami, które oddały swój głos później, a posiadają tę samą liczbę punktów.

 14. Kto wygrywa konkurs?

  Osoby, które w dniu zakończenia Konkursu bez nagród mają na swoim koncie największą liczbę punktów i zajmują najwyższe miejsce w rankingu, zostają zakwalifikowane do konkursu z nagrodami. Lista laureatów Konkursu bez nagród (ich ksywki i wynik punktowy) zostanie opublikowana nie później niż w 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu, na łamach serwisu www.gry-online.pl, jako lista „10 najlepiej typujących czytelników w Piłkarskiej Ruletce”."

 15. Finaliści powinni w ciągu 7 dni odpowiedzieć na maila organizatorów wysłanego na adres powiązany z kontem GRY-OnLine oraz udzielić odpowiedzi na pytanie z punktu 16-tego Regulaminu. W przypadku braku poprawnej odpowiedzi oraz/lub udzielonych zgód, Organizator ma prawo wyboru innych uczestników na ich miejsce.

 16. Konkurs z nagrodami:

 17. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Finale Ruletki jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekcji Zgody w Ustawieniach (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce Zgody).

 18. W Konkursie z nagrodami może wziąć udział 10 pierwszych osób, które zajęły najwyższe miejsca w rankingu, udzieliły wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych i jednocześnie spełniają poniższe warunki:

  1. odpowiedzą poprawnie na pytanie upoważniające do otrzymania nagrody opisane w punkcie 16. tego regulaminu;

  2. nie są pracownikami firmy GRY-OnLine S.A. lub członkami ich rodzin, pracownikami firm sponsorujących nagrody, lokalnych podmiotów tychże, jak również pracownikami agencji współpracujących przy organizacji konkursu oraz członkami ich rodzin;

  3. nie głosowały z więcej niż jednego konta;

  4. poprawnie wypełniły dane adresowe w sekcji Moje dane (przycisk „zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”);

  5. nie mają zablokowanego konta;

  6. posiadają nieujemny ranking na forum www.gry-online.pl;

  7. wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sekcji Zgody w Ustawieniach (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce Zgody).

 19. Dzień po zakończeniu konkursu do osób plasujących się najwyżej w rankingu zostanie wysłane e-mailem pytanie konkursowe o treści: „W ilu miastach rozgrywano mecze Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020?”. Pytanie zostanie wysłane na adres e-mailowy podany w rejestracji na www.gry-online.pl. Uczestnik jest zobowiązany do odesłania odpowiedzi na adres nadawcy tego e-maila w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych. Odpowiedź musi być odesłana z adresu e-mail, na który zostało przesłane pytanie. Jeżeli odpowiedź będzie poprawna, uczestnik wygra nagrodę zgodnie ze sposobem rozdzielania nagród opisanym w punkcie 17 („Sposób rozdzielania nagród”) tego regulaminu.

 20. Sposób rozdzielania nagród.

  Nagrody zostaną rozdzielone wśród osób spełniających 15 punkt Regulaminu, w kolejności zajmowanych przez nie miejsc w rankingu Konkursu bez nagród. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana nie później niż w 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu na łamach serwisu www.gry-online.pl.

 21. Nagrody

 22. Nagroda za miejsce 1: Konsola PlayStation 5 lub Xbox Series X (uczestnik sam wybierze konsolę, którą chce otrzymać).

  Nagrody dodatkowe za miejsca 1-10, kolejno:

  • 1) Koszulka z Wolfenstein II i koszulka z Doom Eternal, koszulka Avengers, czapka Avengers;

  • 2) Zestaw Avengers (kontroler na PS4, smycz, koszulka, czapka), gra Final Fantasy VII Remake, koszulka z Wolfenstein II i koszulka z Doom Eternal, zapalniczka Zippo z Outsiders;

  • 3) Gra eFootball PES 2021 SEASON UPDATE - do wyboru PS4 lub Xbox One, gra Life is Strange 2 na PS4 + zestaw gadżetów z Borderlands 3 (brelok, otwieracz, podkładka, kubek);

  • 4) Gra eFootball PES 2021 SEASON UPDATE na PS4, koszulka Wolfenstein II i czapka Avengers + luźne gadżety;

  • 5) Gra Call of Duty: Black Ops 3 Pro Edition na PC, koszulka Wolfenstein II + luźne gadżety;

  • 6) Gra Life is Strange 2 na PS4, koszulka Wolfenstein II + luźne gadżety;

  • 7) Gra Twierdza Władcy Wojny Edycja Limitowana na PC, koszulka Wolfenstein II + luźne gadżety;

  • 8) Gra Twierdza Władcy Wojny Edycja Limitowana na PC + luźne gadżety;

  • 9) Gra Twierdza Władcy Wojny Edycja Limitowana na PC + luźne gadżety;

  • 10) Poradnik do Cyberpunk 2077 (wydanie kolekcjonerskie) + luźne gadżety.

   Dodatkowo każdy ze Zwycięzców z miejsc 1-10 otrzyma:

   1. naszywkę z gry Doom Eternal i przypinkę z Fallouta 4;

   2. roczne abonamenty Premium VIP na GRYOnline.pl.

 23. Podatek od nagrody odprowadza Organizator.

 24. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od zakończenia Konkursu – za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej w odpowiedzi na wiadomość z odpowiedzią na pytanie konkursowe. Zwycięzcy zostaną poproszeni o potwierdzenie poprawności danych podanych w sekcji „moje gry-online.pl” niezbędnych do doręczenia i rozliczenia nagrody.

  Dane niezbędne do wydania nagrody i odprowadzenia przez Organizatora podatku, przetwarzane w konkursie:

 25. I miejsce

  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu Zwycięzcy w celu wysyłki nagrody;

  2. data urodzenia, numer PESEL, nazwa odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania w celu prawidłowego odprowadzenia podatku od nagrody;

  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  II - X miejsce

  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu Zwycięzców w celu wysyłki nagrody – uzupełniony w profilu GOL;

 26. W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, Organizator zastrzega sobie:

  1. możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu;

  2. możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.

 27. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności GRY-Online można znaleźć na stronie: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=12, w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.

 28. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia Zwycięzcom Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:

  1. UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu zwycięzców w celach dostarczenia nagrody);

  2. Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45a, 30-633 Kraków (imię, nazwisko, PESEL i adres Urzędu Skarbowego w celach rozliczenia).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania podczas trwania konkursu.

 29. Wydanie Nagród nastąpi po przekazaniu przez Zwycięzców danych niezbędnych do ich wydania, w terminie 21 dni roboczych od przekazania tych danych Organizatorowi.

 30. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 31. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Wysyłka nagród rzeczowych prowadzona jest tylko na terenie Polski.

 32. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia listy wygranych na adres Organizatora (podany w punkcie 1 Regulaminu) wraz z dopiskiem „Reklamacja – Piłkarska Ruletka GOL-a”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych oraz zakończenia konkursu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

 34. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

  1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;

  2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.

 35. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem 29 zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.gry-online.pl z 14-dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.

 36. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 29. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Konkursu.

 37. Przystępując do udziału w Konkursie, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

 38. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Dodaj swój komentarz
Wszystkie Komentarze
15.07.2021 15:09
U.V. Impaler
2
odpowiedz
1 odpowiedź
U.V. Impaler
210
Hurt me plenty

GRYOnline.plRedaktor naczelny

UWAGA! WAŻNE!

Rozpoczęliśmy proces weryfikacji uczestników zabawy - chodzi o najlepszych typerów. Mejle w tej sprawie wylądują na Waszych skrzynkach w poniedziałek. Dajemy Wam odrobinę czasu na to, żeby załatwić wszelkie formalności. Przejrzyjcie regulamin, sprawdźcie czy wszystko jest po Waszej stronie OK. Bywało tak, choćby w 2018 roku, że część ludzi z dziesiątki odpadła z powodu głupich błędów. Nie będziemy czekać w nieskończoność na ogarnięcie tych spraw, więc:

JEŚLI W PONIEDZIAŁEK UCZESTNIK NIE SPEŁNI WYMAGAŃ REGULAMINOWYCH, TO BIERZEMY NASTĘPNEGO W KOLEJCE.

Wszelkie komunikaty dotyczące ruletki będę publikować w tym wątku.

post wyedytowany przez U.V. Impaler 2021-07-15 15:13:25
12.07.2021 12:41
seba920602
odpowiedz
seba920602
139
Team Bring It

92 miejsce. Były szanse na pierwszą dziesiątkę, ale kilka zupełnie niespodziewanych wyników wszystko pokrzyżowało. Do zobaczenia za póltora roku w trakcie mistrzostw świata w Katarze

post wyedytowany przez seba920602 2021-07-12 12:42:52
12.07.2021 12:42
Legion 13
😂
odpowiedz
Legion 13
143
The Black Swordsman

Generator liczb losowych nie sprawdził się :D 23 punkty i miejsce 2027.

12.07.2021 13:36
maly_17a
😊
odpowiedz
maly_17a
141
Senator

31 miejsce, zacząłem tragicznie od trzech przegranych, licząc że jakaś Turcja urwie remis, potem piąłem się do góry. Widzimy się za rok, świetna zabawa, pozdrawiam! :)

12.07.2021 13:48
odpowiedz
Bishuun
7
Legionista

VIP

Tak blisko była ta konsolka ;(
Jak skontaktujecie się z wygranymi?

12.07.2021 15:20
odpowiedz
kakarotto3696
39
Generał

Oto ja ?? największy przegrany tego turnieju ??

12.07.2021 15:31
😂
odpowiedz
Q_Ral
26
Centurion

Jeszcze w trakcie meczu pisałem, że zmiana na Bujakaczę to wtopa. Chłopaczek kilo sraczki w gaciach biegał jak kurczak bez głowy. Ale jak zobaczyłem jego wystraszoną buźkę przed decydującym karnym to dosłownie jebuem. Southgate autentycznie postawił chyba cały majątek na przegraną i wytypował młodego do karnych. Nie wierzę, że ktoś mógłby być takim idiotą...

post wyedytowany przez Q_Ral 2021-07-12 15:39:44
12.07.2021 15:34
Gregov
odpowiedz
1 odpowiedź
Gregov
228
Arcane Archer

248 miejsce - nie jest źle. Oczywiście lepsze typowanie na reprezentacje Polski wcale by nie pomogło bo 3 punkty niewiele by dały do klasyfikacji końcowej :D

12.07.2021 15:58
[Gammorin]
odpowiedz
2 odpowiedzi
[Gammorin]
65
Konsul

Tak u mnie wyglądała droga w ruletce przez euro na przestrzeni całego turnieju.

1. miejsce w rankingu: 1057
2. miejsce w rankingu: 1457
3. miejsce w rankingu: 1517
4. miejsce w rankingu: 1913
5. miejsce w rankingu: 1434
6. miejsce w rankingu: 1204
7. miejsce w rankingu: 1057
8. miejsce w rankingu: 566
9. miejsce w rankingu: 601
10.miejsce w rankingu: 660
11.miejsce w rankingu: 600
12.miejsce w rankingu: 397
13.miejsce w rankingu: 317
14.miejsce w rankingu: 448
15.miejsce w rankingu: 416
16.miejsce w rankingu: 404
17.miejsce w rankingu: 369
18.miejsce w rankingu: 347
19.miejsce w rankingu: 277
20.miejsce w rankingu: 332
21.miejsce w rankingu: 339
22.miejsce w rankingu: 178
23.miejsce w rankingu: 196
24.miejsce w rankingu: 174
25.miejsce w rankingu: 120
28.miejsce w rankingu: 173
30.miejsce w rankingu: 127
32.miejsce w rankingu: 111
34.miejsce w rankingu: 165
36.miejsce w rankingu: 185
37.miejsce w rankingu: 102
38.miejsce w rankingu: 101
39.miejsce w rankingu: 106
40.miejsce w rankingu: 91
41.miejsce w rankingu: 76
42.miejsce w rankingu: 77
43.miejsce w rankingu: 172
44.miejsce w rankingu: 223
45.miejsce w rankingu: 212
46.miejsce w rankingu: 121
47.miejsce w rankingu: 111
48.miejsce w rankingu: 97
49.miejsce w rankingu: 86
50.miejsce w rankingu: 77
51.miejsce w rankingu: 39

12.07.2021 16:30
Cayack
👍
odpowiedz
Cayack
59
Gospodarz Przystani

Miejsce 70. z którego jestem dumny, biorąc pod uwagę okoliczności :)

Po trzech pierwszych meczach miałem tylko jeden punkt i miejsce bodajże 2260-któreś. Wtedy zależało mi żeby się chociaż przebić do pierwszego 1000.

W miarę dobrego obstawiania w fazie pucharowej (tylko 3 pomyłki, wszystkie w 1/8) apetyt rósł i chciałem trafić do pierwszej 100, co ostatecznie udało się w ostatniej kolejce dzięki poprawnie postawionemu finałowi.

Na pewno dużo bardziej emocjonująco oglądało mi się mecze przy ruletce. Dzięki za dobrą zabawę i powodzenia wszystkim przy Katarze :)

12.07.2021 20:05
dj_sasek
odpowiedz
dj_sasek
133
Freelancer

Przegrałem w 1/8 finału, gdzie byłem w top30 i 2 punkty dzieliły mnie od lidera, niestety 4 pod rząd źle wpadły i przez to finalnie skończyłem 255 :P

post wyedytowany przez dj_sasek 2021-07-12 20:06:03
12.07.2021 20:49
odpowiedz
MonteraTheKing
7
Centurion

Koniec 549 na lecz byłem na 50 i gdybym typował normalnie byłbym teraz 20 ale pod koniec obstawiałem ryzykownie na słabszych - wygrał bym tak to pewnie coś z top 10 gdyby Anglia wygrała i Hiszpania.No ale koniec końców przegrana z 20 miejsca czy 500 nic nie zmienia.

13.07.2021 08:32
John_Wild
😊
odpowiedz
3 odpowiedzi
John_Wild
14
Zły_Dzik

652 miejsce. Byłem przez chwilę w top 10, a potem się popsuło. Myślę, że jak redakcja przefiltruje wszystkie multikonta to jeszcze jakiś awans może być :) Gratuluję zwycięzcom... Tym prawdziwym ;)

13.07.2021 15:22
kombinator
odpowiedz
1 odpowiedź
kombinator
109
The Doctor

Wątpie żeby sprawdzali pare tysięcy kont. Sprawdzą pewnie tylko top10 czy tam tych którzy dostaną nagrody. O ile wogóle jest możliwe sprawdzenie czy ktoś brał udział w ruletce za pomocą multikonta.

15.07.2021 15:09
U.V. Impaler
2
odpowiedz
1 odpowiedź
U.V. Impaler
210
Hurt me plenty

GRYOnline.plRedaktor naczelny

UWAGA! WAŻNE!

Rozpoczęliśmy proces weryfikacji uczestników zabawy - chodzi o najlepszych typerów. Mejle w tej sprawie wylądują na Waszych skrzynkach w poniedziałek. Dajemy Wam odrobinę czasu na to, żeby załatwić wszelkie formalności. Przejrzyjcie regulamin, sprawdźcie czy wszystko jest po Waszej stronie OK. Bywało tak, choćby w 2018 roku, że część ludzi z dziesiątki odpadła z powodu głupich błędów. Nie będziemy czekać w nieskończoność na ogarnięcie tych spraw, więc:

JEŚLI W PONIEDZIAŁEK UCZESTNIK NIE SPEŁNI WYMAGAŃ REGULAMINOWYCH, TO BIERZEMY NASTĘPNEGO W KOLEJCE.

Wszelkie komunikaty dotyczące ruletki będę publikować w tym wątku.

post wyedytowany przez U.V. Impaler 2021-07-15 15:13:25
16.07.2021 21:50
odpowiedz
3 odpowiedzi
Bishuun
7
Legionista

VIP

Szczerze mówiąc to w regulaminie jest mały bałagan xD
W sumie czekam na maila od was już od dawna, dalej nie dostałem, ale rozumiem, że imię, nazwisko, adres, mail i telefon w profilu GOL to wszystko, co trzeba uzupełnić, tak?

27.07.2021 13:44
U.V. Impaler
2
odpowiedz
U.V. Impaler
210
Hurt me plenty

GRYOnline.plRedaktor naczelny

OGŁOSZENIA:

Etap weryfikacji został zakończony, dostarczyliście komplet informacji, wszystko przebiegło sprawnie, więc możemy już podać oficjalną listę osób, które zdobyły nagrody:

1. bananeq2137
2. Marcus97
3. Rumcykcyk
4. l2aven
5. kuba7525
6. misio@86
7. Bishuun
8. ghostfirefoxa
9. jeparon

Dziesiątą osobą jest Chruścik, ale nie otrzyma on nagrody, ponieważ jest naszym autorem. Na jego miejsce wskakuje jedenasty w kolejności kakarotto3696, który wkrótce otrzyma pytanie konkursowe. Od razu prosimy Cię o uzupełnienie adresu - sam numer domu bez podania miejscowości, ulicy, to za mało.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i chylimy czoła. Szczególne pozdrowienia dla trzech pań, które są w pierwszej dziesiątce. Brawo!

Mamy już wszystko, czego nam trzeba, żeby wysyłać nagrody. Adresy wzięliśmy z bazy i aktualnie realizujemy wysyłki. Powinny wyjść do końca tygodnia. Zwycięzca ruletki - bananeq2137 - otrzyma nagrody normalnym trybem (przesyłka do Ciebie wyjdzie równo z innymi), za wyjątkiem konsoli. W tej sprawie skontaktujemy się z Tobą drogą mejlową, żeby ustalić szczegóły.

post wyedytowany przez U.V. Impaler 2021-07-27 13:45:45
06.08.2021 17:02
odpowiedz
Marcus97
1
Junior

Czy do któregoś ze zwycięzców już dotarły nagrody bo do mnie jak na razie nie i się zastanawiam czy w moim przypadku nie zaszły jakieś komplikacje ?

07.08.2021 16:45
odpowiedz
Bishuun
7
Legionista

VIP

U mnie cisza

13.08.2021 08:47
odpowiedz
Bishuun
7
Legionista

VIP

No ja już dostałem. Szkoda, że rozmiary koszulek nie moje :D dzięki

16.08.2021 00:05
odpowiedz
jeparon
4
Junior

Ja też już dostałem paczkę. Mam za to pytanie czy dostaliście może konto premium, które było wymienione w nagrodach?

Dodaj swój komentarz
Wszystkie Komentarze