Regulamin konkursu ”Piłkarska Ruletka GOL-a”; Nagrody.

 

1. Organizatorem konkursu ”Piłkarska Ruletka GOL-a” jest firma Gry-OnLine S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym XI wydział Gospodarczy Kraków-Śródmieście, pod numerem KRS: 0000294732.

2. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zarejestrowane i posiadające własne konto na serwisie www.gry-online.pl. Przy rejestracji obowiązują ogólne zasady dotyczące wszystkich czytelników serwisów www.gry-online.pl, z którymi można zapoznać się  na stronie internetowej: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp

3. Konkurs rozpoczyna się 30 maja 2012 roku i trwa do 1 lipca 2012 roku.

4. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w konkursie ani z odbiorem wygranych nagród.

5. Wzięcie udziału w konkursie nie jest jednoznaczne z możliwością wygrania nagrody.  Konkurs składa się z dwóch części. Pierwsza to Konkurs bez nagród, druga to Konkurs z nagrodami.

Konkurs bez nagród:

6. Konkurs polega na typowaniu na stronie konkursowej wyników meczów rozgrywanych na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej 2012.

7. Typowanie wyników meczów.

Typowanie wyniku konkretnego meczu możliwe jest do chwili jego rozpoczęcia. Nie ma obowiązku typowania rezultatów wszystkich spotkań. Zabawę można zacząć w dowolnym momencie w trakcie trwania konkursu. Wyniki typowania będą pojawiać się na stronie konkursu z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do ogłoszenia oficjalnego wyniku meczu przez organizatorów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Typowanie wyników meczów w kolejnych rundach Mistrzostw Europy możliwe będzie po zakończeniu poprzedniej rundy. Każdy mecz można obstawić tylko raz. Nie ma możliwości zmiany wyników typowania.

8. Jak generowana jest lista rankingowa?

Za każdy poprawnie wytypowany mecz uczestnicy konkursu otrzymują punkty zgodnie z fazą rozgrywek. Rozgrywki grupowe: 1 punkt, ćwierćfinały: 2 punkty, półfinały: 3 punkty, mecz finałowy: 4 punkty. W przypadku ćwierćfinału, półfinału oraz finału typowany jest wynik całego meczu (wraz z ewentualną dogrywką oraz rzutami karnymi) – w tej fazie rozgrywek nie ma możliwości wytypowania remisu. Punkty te są sumowane. O miejscu w rankingu decydują wszystkie zgromadzone punkty. Najwyższe miejsce w rankingu zdobywa osoba posiadająca największą liczbę punktów, kolejne miejsca zdobywają kolejni czytelnicy, zgodnie z liczbą zdobytych punktów. W wypadku gdy dwie lub więcej osób posiada tę samą liczbę punktów w konkretnym momencie zabawy, miejsca w rankingu wśród tych osób rozdzielane są według kolejności (daty i godziny) oddania ostatniego głosu, to znaczy: osoby, które oddały ostatni głos wcześniej, znajdują się przed osobami, które oddały swój głos później, a posiadają tę samą ilość punktów.

9. Kto wygrywa konkurs?

Konkurs wygrywa osoba, która w dniu jego zakończenia ma na swoim koncie największą liczbę punktów i zajmuje najwyższe miejsce w rankingu. Lista laureatów konkursu (ich ksywki i wynik punktowy) zostanie opublikowana w dniu zakończenia konkursu jako lista „10 najlepiej typujących czytelników www.gry-online.pl”.

Konkurs z nagrodami:

10. W Konkursie z nagrodami może wziąć udział 10 pierwszych osób, które zajęły najwyższe miejsca w rankingu i jednocześnie spełniają poniższe warunki:

a.       Odpowiedzą poprawnie na pytanie upoważniające do otrzymania nagrody opisane w punkcie 11 tego regulaminu.

b.       Nie są pracownikami etatowymi firmy GRY-OnLine.

c.       Nie głosowały z więcej niż jednego konta.

d.       Podczas rejestracji na www.gry-online.pl podały poprawne dane.

e.       Nie mają zablokowanego konta.

f.       Posiadają nieujemny ranking na forum www.gry-online.pl.

g.       Wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sekcji moje gry-online.pl.

11. W dniu zakończenia konkursu do osób plasujących się najwyżej w rankingu zostanie wysłane e-mailem pytanie konkursowe o treści: „W ilu miastach rozgrywano mecze Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012?”. Pytanie zostanie wysłane na adres e-mailowy podany w rejestracji na www.gry-online.pl. Uczestnik jest zobowiązany do odesłania odpowiedzi na adres nadawcy tego e-maila w ciągu siedmiu dni roboczych. Odpowiedź musi być odesłana z adresu e-mail, na który zostało przesłane pytanie. Jeżeli odpowiedź będzie poprawna, uczestnik wygra nagrodę zgodnie ze sposobem rozdzielania nagród opisanym w punkcie 12 („Sposób rozdzielania nagród”) tego regulaminu.

12. Sposób rozdzielania nagród.

Nagrody zostaną rozdzielone wśród osób spełniających 10 punkt regulaminu, w kolejności zajmowanych przez nie miejsc w rankingu Konkursu bez nagród. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana nie później niż w 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu na stronie konkursowej. Będzie nosiła tytuł Lista osób nagrodzonych w konkursie

13. Nagrody ufundowane przez firmę GRY-OnLine S.A.:

Nagroda za miejsce 1

Jeden 12-miesięczny abonament MayClub

Do wyboru:

Zestaw Logitech Cordless Desktop MX 5500 Revolution lub

Konsola Xbox 360 Arcade 4GB Slim

Nagrody za miejsce 2

Jeden 6-miesięczny abonament MayClub

Do wyboru:

Diablo III + oficjalna koszulka z motywem z Diablo III (XL) lub

Max Payne 3 (PS3 lub Xbox 360 do wyboru)

Nagrody za miejsce 3

Jeden 6-miesięczny abonament MayClub

Do wyboru:

Risen 2: Mroczne Wody PC lub

Dirt Showdown (PS3 lub Xbox 360 do wyboru)

Nagrody za miejsca od 4 do 10

Jeden 3-miesięczny abonament MayClub.

14. Odbiór nagród.

Wszystkie abonamenty zostaną uaktywnione przez Organizatora nie później niż w ciągu 30 dni roboczych po zakończeniu konkursu.

Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na koszt organizatora do 30 dni roboczych od odpowiedzi na maila, w którym laureaci z miejsc I-III wskażą wybraną przez siebie nagrodę rzeczową. Nagrody zostaną wysłane na adres do korespondencji podany w profilu na gry-online.pl

15. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

16. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy wygranych na adres Organizatora (podany w punkcie 1 Regulaminu) wraz z dopiskiem „Reklamacja – Piłkarska Ruletka GOL-a”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, nagród rzeczowych oraz zakończenia konkursu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

18. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że akceptuje jego zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.